• آدرس: تبریز، شهرک فناوری های علوم خودرو

تماس با ما

09143304543

ایمیل

info@qindex.ir

شرکت شایســـــتگان

عـــلوم خـــــودرو

(سهامی خاص: 37271)

گالری

طَبق ارتقاء یافته خودرو های گروه X200 (تیبا، ساینا، کوئیک، ریو)

طَبق ارتقاء یافته خودرو های گروه X200 (تیبا، ساینا، کوئیک، ریو)

طَبق ارتقاء یافته خودرو های گروه X200 ( تیبا، ساینا، کوئیک و کیا ریو) محصول جدیدی است که توسط شرکت شایستگان علوم خودرو و برای اولین بار طراحی، ساخت، و ...