اهداف سازمانی
 • آموزش علوم تخصصی صنعت خودرو توسط افراد متخصص در این صنعت
 • شناسایی نیازهای اساسی صنعت خودرو کشور در حوضه  مربوطه و حرکت در جهت پاسخگویی به این نیازها
 • شناسایی روش¬های حل مسائل، مطابق با تکنولوژی های نوین 
 • ایجاد واحد تحقیقاتی و آزمایشگاه های تخصصی مربوط به صنعت خودرو 
 • تولید علم و بدست آوردن دانش فنی طراحی و ساخت قطعات خودرو و صنایع وابسته آن 
 • برگزاری همایش های علمی ، تخصصی علوم خودرو و صنایع وابسته با همکاری دانشگاه های کشور
 • برگزاری مسابقات طراحی خودرو های نوین 
 • برگزاری دوره های آموزشی 
 • ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت¬های مرتبط  
 • هدف بخشیدن به پایان¬نامه¬ها و مقاله¬ها جهت تبدیل شدن به یک محصول قابل اعتماد و مورد استفاده در جامعه هدف
 • ایجاد بستر های مناسب کارآفرینی برای دانشجویان 
 • برگزاری همایش ها و نشست های علمی با همکاری صنعت و  دانشگاه