معرفی شرکت شایستگان علوم خودرو
مرکز تحقیق و توسعه  تکنولوژی های نوین خودرو و صنایع وابسته
شرکت شایستگان علوم خودرو در سال 92 به صورت سهامی خاص در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، توسط دانشجویان فعال دانشکده مکانیک با سرپرستی مهندس علی پیرمحمدی با هدف گسترش و توسعه مقوله پژوهش های علمی و صنعتی با رویکرد ایجاد بسترهای کسب و کار در حوزه تجاری سازی محصولات مبتنی بر نوآوری، باز طراحی و مهندسی معکوس، مطابق با استانداردهای روز صنعت خودرو سازی جهان بنیان گذاری شده است.
این مرکز سعی بر این دارد تا با انجام فعالیت های علمی و پژوهشی، گام های موثری را در پیشبرد پروژه های علمی و صنعتی کشور بردارد.